Dirigent/Styre

 

I 2019 er dirigent og styre følgende:

 

 

Dirigent: Morten Christiansen

 

 

Styret:

 

Leder: Reidulf Herrmann

 

Nestleder: Rønnaug Modell Viken, leder arr. komite

 

Sekretær: Lill Seeberg

 

Kasserer: Tove Bakkan Brenne, leder økonomiutvalg

 

Styremedlem: Mona Valstad, leder effektutvalg

 

Styremedlem: Grete Mari Krokstad, leder ordenskapittel

 

Styremedlem: Magni Ranes, leder turkomité